Rodokmen - 717 osob - Family Tree - 717 persons


Filsak & Füllsack


Osobní list / Individual


Příjmení / Surnames Osoby / Persons < Předchozí / Previous Následující / Next >

KOTKOVÁ Anna

Rodičové / Parents
KOTEK Jaroslav ( - 22 Jan 1971)
SVOBODOVÁ Anna ()

Sourozenci / Siblings
KOTKOVÁ Anna ()
KOTEK Jaroslav ()

Vdaná za / Marriage To VERNER () oo Poznámky / Notes
[Zpět / Home]

Released: 7.10.2006