Rodokmen - 717 osob - Family Tree - 717 persons


Filsak & Füllsack


Osobní list / Individual


Příjmení / Surnames Osoby / Persons < Předchozí / Previous Následující / Next >

KOTEK Jaroslav
Úmrtí / Death:    22 Jan 1971 Loukovec (72 let)


Ženatý s / Marriage To SVOBODOVÁ Anna () oo Poznámky / Notes Rodičové / Parents SVOBODA František (10 Oct 1871 - 8 Aug 1949) ČERVOVÁ Marie (8 Jul 1874 - 4 Jun 1939) Děti z manž. s / Children by SVOBODOVÁ Anna
KOTKOVÁ Anna () KOTEK Jaroslav ()
[Zpět / Home]

Released: 7.10.2006