Rodokmen - 717 osob - Family Tree - 717 persons


Filsak & Füllsack


Osobní list / Individual


Příjmení / Surnames Osoby / Persons < Předchozí / Previous Následující / Next >

PATOČKOVÁ Hana

Rodičové / Parents
PATOČKA Jiří ( - 3 Dec 1970)
____ Irena ()

Sourozenci / Siblings
PATOČKA Jiří ()
PATOČKOVÁ Hana ()

Vdaná za / Marriage To KIMMER () oo Poznámky / Notes mají 6 dětí, vesnice někde mezi Dvorem Králové a Hořicemi
[Zpět / Home]

Released: 7.10.2006