Rodokmen - 717 osob - Family Tree - 717 persons


Filsak & Füllsack


Osobní list / Individual


Příjmení / Surnames Osoby / Persons < Předchozí / Previous Následující / Next >

PATOČKA Otta

Rodičové / Parents
PATOČKA Otta ()
ŠNAJDROVÁ  ()

Sourozenci / Siblings
PATOČKOVÁ Jana ()
PATOČKA Otta ()

Ženatý s / Marriage To ____ Václava () oo Poznámky / Notes Děti z manž. s / Children by ____ Václava
PATOČKA Libor () PATOČKA Otta ()
[Zpět / Home]

Released: 7.10.2006