Rodokmen - 717 osob - Family Tree - 717 persons


Filsak & Füllsack


Osobní list / Individual


Příjmení / Surnames Osoby / Persons < Předchozí / Previous Následující / Next >

SVOBODOVÁ Anna

Rodičové / Parents
SVOBODA František (10 Oct 1871 - 8 Aug 1949)
ČERVOVÁ Marie (8 Jul 1874 - 4 Jun 1939)

Sourozenci / Siblings
SVOBODA František ()
SVOBODOVÁ Marie ( - 25 Jul 1969)
SVOBODOVÁ Anna ()
SVOBODA Miloslav (13 Aug 1906 - 1 Oct 1982)

Vdaná za / Marriage To KOTEK Jaroslav ( - 22 Jan 1971) oo Poznámky / Notes Děti z manž. s / Children by KOTEK Jaroslav - 22 Jan 1971
KOTKOVÁ Anna () KOTEK Jaroslav ()
[Zpět / Home]

Released: 7.10.2006