Rodokmen - 717 osob - Family Tree - 717 persons


Filsak & Füllsack


Osobní list / Individual


Příjmení / Surnames Osoby / Persons < Předchozí / Previous Následující / Next >

SOUKUPOVÁ Markéta

Rodičové / Parents
SOUKUP Karel ()
ŠTEFKOVÁ Ing. Marie ()

Sourozenci / Siblings
SOUKUP David ()
SOUKUPOVÁ Sára ()
SOUKUPOVÁ Markéta ()

[Zpět / Home]

Released: 7.10.2006