Rodokmen - 717 osob - Family Tree - 717 persons


Filsak & Füllsack


Osobní list / Individual


Příjmení / Surnames Osoby / Persons < Předchozí / Previous Následující / Next >

MECLOVÁ Michaela

Rodičové / Parents
MECL Václav ()
SOUKUPOVÁ Marta ()

Sourozenci / Siblings
MECLOVÁ Michaela ()

Vdaná za / Marriage To BANAEE Mohmed Bagár () Poznámky / Notes
[Zpět / Home]

Released: 7.10.2006