Rodokmen - 717 osob - Family Tree - 717 persons


Filsak & Füllsack


Osobní list / Individual


Příjmení / Surnames Osoby / Persons < Předchozí / Previous Následující / Next >

GARTLAND Thomas


Ženatý s / Marriage To SOUKUPOVÁ Marta () Poznámky / Notes Richmond (USA) Rodičové / Parents SOUKUP Blahoslav (19 May 1921 - 3 Apr 1994) FILSAKOVÁ Marie (23 Jan 1920 - 20 Feb 2005)
[Zpět / Home]

Released: 7.10.2006