Rodokmen - 717 osob - Family Tree - 717 persons


Filsak & Füllsack


Osobní list / Individual


Příjmení / Surnames Osoby / Persons < Předchozí / Previous Následující / Next >

KOŠKOVÁ Eva


Vdaná za / Marriage To SVÁTEK Jaroslav () Poznámky / Notes Rodičové / Parents SVÁTEK Jaroslav (27 Apr 1912 - 16 Aug 1948) RESLOVÁ Anna (4 May 1920 - 27 Jan 1998) Děti z manž. s / Children by SVÁTEK Jaroslav
SVÁTEK Radek () SVÁTEK Petr ()
[Zpět / Home]

Released: 7.10.2006