Rodokmen - 717 osob - Family Tree - 717 persons


Filsak & Füllsack


Osobní list / Individual


Příjmení / Surnames Osoby / Persons < Předchozí / Previous Následující / Next >

SVÁTEK Jaroslav

Rodičové / Parents
SVÁTEK Jaroslav (27 Apr 1912 - 16 Aug 1948)
RESLOVÁ Anna (4 May 1920 - 27 Jan 1998)

Sourozenci / Siblings
SVÁTEK Jaroslav ()
SVÁTKOVÁ Hana ()

Ženatý s / Marriage To KOŠKOVÁ Eva () Poznámky / Notes Děti z manž. s / Children by KOŠKOVÁ Eva
SVÁTEK Radek () SVÁTEK Petr ()
[Zpět / Home]

Released: 7.10.2006