Rodokmen - 717 osob - Family Tree - 717 persons


Filsak & Füllsack


Osobní list / Individual


Příjmení / Surnames Osoby / Persons < Předchozí / Previous Následující / Next >

KOŠKOVÁ Eva

Rodičové / Parents
KOŠEK Miroslav ()
BROŽOVÁ Marie ()

Sourozenci / Siblings
KOŠKOVÁ Eva ()

Vdaná za / Marriage To WÜST Ota () Poznámky / Notes Děti z manž. s / Children by WÜST Ota
WÜST Karel ()
[Zpět / Home]

Released: 7.10.2006