Rodokmen - 717 osob - Family Tree - 717 persons


Filsak & Füllsack


Osobní list / Individual


Příjmení / Surnames Osoby / Persons < Předchozí / Previous Následující / Next >

KLEČKOVÁ Ivana

Rodičové / Parents
KLEČKA Vít ()
____ Marie ()

Sourozenci / Siblings
KLEČKA Vít ()
KLEČKOVÁ Ivana ()

Vdaná za / Marriage To ____ Jiří () oo Poznámky / Notes Plzeň
[Zpět / Home]

Released: 7.10.2006