Rodokmen - 717 osob - Family Tree - 717 persons


Filsak & Füllsack


Osobní list / Individual


Příjmení / Surnames Osoby / Persons < Předchozí / Previous Následující / Next >

KOČOVÁ Olina


Vdaná za / Marriage To PAVLŮ Jiří () oo Poznámky / Notes Rodičové / Parents PAVLŮ Jaroslav (26 Jun 1929 - 1998) BLÁHOVÁ Jarmila () Děti z manž. s / Children by PAVLŮ Jiří
PAVLŮ Lukáš () PAVLŮ Karolína ()
[Zpět / Home]

Released: 7.10.2006