Rodokmen - 717 osob - Family Tree - 717 persons


Filsak & Füllsack


Osobní list / Individual


Příjmení / Surnames Osoby / Persons < Předchozí / Previous Následující / Next >

PAVLŮ Jaroslav
Narození / Birth: 26 Jun 1929 
Úmrtí / Death:    1998 

Poznámky / Notes
ze Žižkova


Ženatý s / Marriage To BLÁHOVÁ Jarmila () Poznámky / Notes Rodičové / Parents BLÁHA Václav Josef (3 Feb 1906 - 26 Jan 1980) SLUKOVÁ Marie (14 Jan 1909 - 14 Oct 1997) Děti z manž. s / Children by BLÁHOVÁ Jarmila
PAVLŮ Jaroslav () PAVLŮ Jiří ()
[Zpět / Home]

Released: 7.10.2006