Rodokmen - 717 osob - Family Tree - 717 persons


Filsak & Füllsack


Osobní list / Individual


Příjmení / Surnames Osoby / Persons < Předchozí / Previous Následující / Next >

BLÁHOVÁ Marie

Rodičové / Parents
BLÁHA Václav Josef (3 Feb 1906 - 26 Jan 1980)
SLUKOVÁ Marie (14 Jan 1909 - 14 Oct 1997)

Sourozenci / Siblings
BLÁHOVÁ Marie ()
BLÁHOVÁ Jarmila ()

Vdaná za / Marriage To HOZÁK Miloslav (8 Dec 1929 - 12 Sep 1990) Poznámky / Notes Malý Dub č.9 Děti z manž. s / Children by HOZÁK Miloslav 8 Dec 1929 - 12 Sep 1990
HOZÁK Miroslav ()
[Zpět / Home]

Released: 7.10.2006