Rodokmen - 717 osob - Family Tree - 717 persons


Filsak & Füllsack


Osobní list / Individual


Příjmení / Surnames Osoby / Persons < Předchozí / Previous Následující / Next >

BLÁHOVÁ Jitka

Rodičové / Parents
BLÁHA Josef ()
SVOBODOVÁ Danuše ()

Sourozenci / Siblings
BLÁHOVÁ Jitka ()
BLÁHA Milan ()

Vdaná za / Marriage To FILSAK Ing. Jaromír () Poznámky / Notes Rodičové / Parents FILSAK Ing. Jan () VITNEROVÁ Hana () Děti z manž. s / Children by FILSAK Ing. Jaromír
FILSAK Vojtěch () FILSAKOVÁ Pavlína ()
[Zpět / Home]

Released: 7.10.2006