Rodokmen - 717 osob - Family Tree - 717 persons


Filsak & Füllsack


Osobní list / Individual


Příjmení / Surnames Osoby / Persons < Předchozí / Previous Následující / Next >

SLUKOVÁ Marie
Narození / Birth: 14 Jan 1909 
Úmrtí / Death:    14 Oct 1997 

Poznámky / Notes
tkalcovská dělnice, 
Roztání č.95, Liberec


Vdaná za / Marriage To BLÁHA Václav Josef (3 Feb 1906 - 26 Jan 1980) oo Poznámky / Notes Malý Dub č.9 Rodičové / Parents BLÁHA Václav (8 Dec 1869 - 8 Jul 1938) MUŽÁKOVÁ Anna (27 Oct 1880 - 25 Dec 1953) Děti z manž. s / Children by BLÁHA Václav Josef 3 Feb 1906 - 26 Jan 1980
BLÁHOVÁ Marie () BLÁHOVÁ Jarmila ()
[Zpět / Home]

Released: 7.10.2006