Rodokmen - 717 osob - Family Tree - 717 persons


Filsak & Füllsack


Osobní list / Individual


Příjmení / Surnames Osoby / Persons < Předchozí / Previous Následující / Next >

NEZBEDOVÁ Ludmila


Vdaná za / Marriage To PATOČKA JUDr. Jaromír () oo Poznámky / Notes Mladá Boleslav Rodičové / Parents PATOČKA Jaroslav () ŠVARCOVÁ Marie () Děti z manž. s / Children by PATOČKA JUDr. Jaromír
PATOČKOVÁ Jana ()
[Zpět / Home]

Released: 7.10.2006