Rodokmen - 717 osob - Family Tree - 717 persons


Filsak & Füllsack


Osobní list / Individual


Příjmení / Surnames Osoby / Persons < Předchozí / Previous Následující / Next >

ČUBRDOVÁ Jindra

Rodičové / Parents
ČUBRDA Zdeněk ()

Sourozenci / Siblings
ČUBRDOVÁ Jindra ()
ČUBRDA Zdeněk ()

Vdaná za / Marriage To FIBRICH () oo Poznámky / Notes
[Zpět / Home]

Released: 7.10.2006