Rodokmen - 717 osob - Family Tree - 717 persons


Filsak & Füllsack


Osobní list / Individual


Příjmení / Surnames Osoby / Persons < Předchozí / Previous Následující / Next >

ČUBRDOVÁ Eva

Rodičové / Parents
ČUBRDA Zdeněk ()
RADOVSKÁ  ()

Sourozenci / Siblings
ČUBRDA Radek ()
ČUBRDA Karel ()
ČUBRDOVÁ Eva ()

Vdaná za / Marriage To KNEŘ Aleš () oo Poznámky / Notes Děti z manž. s / Children by KNEŘ Aleš
KNEŘOVÁ () KNEŘOVÁ () KNEŘOVÁ ()
[Zpět / Home]

Released: 7.10.2006