Rodokmen - 717 osob - Family Tree - 717 persons


Filsak & Füllsack


Osobní list / Individual


Příjmení / Surnames Osoby / Persons < Předchozí / Previous Následující / Next >

BLÁHOVÁ Milada

Rodičové / Parents
BLÁHA  ()
ČUBRDOVÁ Anna ()

Sourozenci / Siblings
BLÁHA Miloslav ()
BLÁHOVÁ Milada ()

Vdaná za / Marriage To RICHTR Bohuslav () oo Poznámky / Notes Děti z manž. s / Children by RICHTR Bohuslav
RICHTROVÁ Stanislava () RICHTROVÁ Blanka ()
[Zpět / Home]

Released: 7.10.2006