Rodokmen - 717 osob - Family Tree - 717 persons


Filsak & Füllsack


Osobní list / Individual


Příjmení / Surnames Osoby / Persons < Předchozí / Previous Následující / Next >

SVÁTEK Josef
Úmrtí / Death:    ...

Poznámky / Notes
Na Bílém

Rodičové / Parents
SVÁTEK Josef ()
SLUKOVÁ  ()

Sourozenci / Siblings
SVÁTEK Miloslav ()
SVÁTEK Jaroslav ()
SVÁTKOVÁ Božena ()
SVÁTEK Václav ()
SVÁTEK Josef ()

Ženatý s / Marriage To Děti z manž. s / Children by
SVÁTKOVÁ Marie () SVÁTEK Josef ()
[Zpět / Home]

Released: 7.10.2006