Rodokmen - 717 osob - Family Tree - 717 persons


Filsak & Füllsack


Osobní list / Individual


Příjmení / Surnames Osoby / Persons < Předchozí / Previous Následující / Next >

SVÁTKOVÁ Lenka

Rodičové / Parents
SVÁTEK Zdeněk ()
VLKOVÁ Milena ()

Sourozenci / Siblings
SVÁTKOVÁ Lenka ()
SVÁTEK Zdeněk ()

Vdaná za / Marriage To GLOSS Pavel () Poznámky / Notes Děti z manž. s / Children by GLOSS Pavel
GLOSS Pavel () GLOSSOVÁ Eliška ()
[Zpět / Home]

Released: 7.10.2006