Rodokmen - 717 osob - Family Tree - 717 persons


Filsak & Füllsack


Osobní list / Individual


Příjmení / Surnames Osoby / Persons < Předchozí / Previous Následující / Next >

SVÁTEK Zdeněk

Rodičové / Parents
SVÁTEK Zdeněk (15 Oct 1924 - 30 Jul 1956)
BÍNOVÁ Božena (3 Jul 1929 - )

Sourozenci / Siblings
SVÁTEK Zdeněk ()
SVÁTEK Miroslav ()

Ženatý s / Marriage To VLKOVÁ Milena () Poznámky / Notes Děti z manž. s / Children by VLKOVÁ Milena
SVÁTKOVÁ Lenka () SVÁTEK Zdeněk ()
[Zpět / Home]

Released: 7.10.2006