Rodokmen - 717 osob - Family Tree - 717 persons


Filsak & Füllsack


Osobní list / Individual


Příjmení / Surnames Osoby / Persons < Předchozí / Previous Následující / Next >

BÍNOVÁ Božena
Narození / Birth: 3 Jul 1929 


Vdaná za / Marriage To SVÁTEK Zdeněk (15 Oct 1924 - 30 Jul 1956) oo Poznámky / Notes Rodičové / Parents SVÁTEK Václav (28 Feb 1886 - 18 May 1956) ROZKOVCOVÁ Anežka (28 Dec 1885 - 8 Oct 1958) Děti z manž. s / Children by SVÁTEK Zdeněk 15 Oct 1924 - 30 Jul 1956
SVÁTEK Zdeněk () SVÁTEK Miroslav ()
[Zpět / Home]

Released: 7.10.2006