Rodokmen - 717 osob - Family Tree - 717 persons


Filsak & Füllsack


Osobní list / Individual


Příjmení / Surnames Osoby / Persons < Předchozí / Previous Následující / Next >

KRAFT Milan


Ženatý s / Marriage To BROŽOVÁ Hana () Poznámky / Notes Rodičové / Parents BROŽ Miroslav (22 Dec 1918 - 17 Feb 1997) SVÁTKOVÁ Miloslava (30 Jul 1923 - ) Děti z manž. s / Children by BROŽOVÁ Hana
KRAFT Milan () KRAFTOVÁ Lenka ()
[Zpět / Home]

Released: 7.10.2006