Rodokmen - 717 osob - Family Tree - 717 persons


Filsak & Füllsack


Osobní list / Individual


Příjmení / Surnames Osoby / Persons < Předchozí / Previous Následující / Next >

BROŽOVÁ Marie

Rodičové / Parents
BROŽ Miroslav (22 Dec 1918 - 17 Feb 1997)
SVÁTKOVÁ Miloslava (30 Jul 1923 - )

Sourozenci / Siblings
BROŽOVÁ Hana ()
BROŽOVÁ Marie ()

Vdaná za / Marriage To KOŠEK Miroslav () Poznámky / Notes Děti z manž. s / Children by KOŠEK Miroslav
KOŠKOVÁ Eva ()
[Zpět / Home]

Released: 7.10.2006