Rodokmen - 717 osob - Family Tree - 717 persons


Filsak & Füllsack


Osobní list / Individual


Příjmení / Surnames Osoby / Persons < Předchozí / Previous Následující / Next >

SVÁTEK Zdeněk
Narození / Birth: 15 Oct 1924 
Úmrtí / Death:    30 Jul 1956 

Poznámky / Notes
Bílá č.36

Rodičové / Parents
SVÁTEK Václav (28 Feb 1886 - 18 May 1956)
ROZKOVCOVÁ Anežka (28 Dec 1885 - 8 Oct 1958)

Sourozenci / Siblings
SVÁTEK Jaroslav (27 Apr 1912 - 16 Aug 1948)
SVÁTEK Josef (9 Oct 1913 - 21 Mar 1926)
SVÁTKOVÁ Marie (30 Apr 1915 - 6 Jun 1981)
SVÁTKOVÁ Miloslava (30 Jul 1923 - )
SVÁTEK Zdeněk (15 Oct 1924 - 30 Jul 1956)

Ženatý s / Marriage To BÍNOVÁ Božena (3 Jul 1929 - ) oo Poznámky / Notes Děti z manž. s / Children by BÍNOVÁ Božena 3 Jul 1929 -
SVÁTEK Zdeněk () SVÁTEK Miroslav ()
[Zpět / Home]

Released: 7.10.2006