Rodokmen - 717 osob - Family Tree - 717 persons


Filsak & Füllsack


Osobní list / Individual


Příjmení / Surnames Osoby / Persons < Předchozí / Previous Následující / Next >

SVÁTEK Václav
Narození / Birth: 28 Feb 1886 
Úmrtí / Death:    18 May 1956 

Poznámky / Notes
chalupník, Bílá č.1, 
Bílá č.36

Rodičové / Parents
SVÁTEK Jan (23 Jun 1848 - 18 Jan 1924)
BARTOŠOVÁ Anna (20 Jul 1852 - 29 Jan 1911)

Sourozenci / Siblings
SVÁTKOVÁ Marie (17 Oct 1875 - 30 Nov 1955)
SVÁTEK Josef ()
SVÁTEK Štěpán (19 Dec 1881 - 15 Oct 1895)
SVÁTKOVÁ Anna (11 Oct 1884 - 9 Jul 1911)
SVÁTEK Václav (28 Feb 1886 - 18 May 1956)
SVÁTEK František ()

Ženatý s / Marriage To ROZKOVCOVÁ Anežka (28 Dec 1885 - 8 Oct 1958) oo 6 Jun 1911 Poznámky / Notes Děti z manž. s / Children by ROZKOVCOVÁ Anežka 28 Dec 1885 - 8 Oct 1958
SVÁTEK Jaroslav (27 Apr 1912 - 16 Aug 1948) SVÁTEK Josef (9 Oct 1913 - 21 Mar 1926) SVÁTKOVÁ Marie (30 Apr 1915 - 6 Jun 1981) SVÁTKOVÁ Miloslava (30 Jul 1923 - ) SVÁTEK Zdeněk (15 Oct 1924 - 30 Jul 1956)
[Zpět / Home]

Released: 7.10.2006