Rodokmen - 717 osob - Family Tree - 717 persons


Filsak & Füllsack


Osobní list / Individual


Příjmení / Surnames Osoby / Persons < Předchozí / Previous Následující / Next >

HORÁČEK Jaroslav


Ženatý s / Marriage To BULÍŘOVÁ Věra () Poznámky / Notes Malý Dub č.3 Rodičové / Parents BULÍŘ Jiří () BLÁHOVÁ Věra () Děti z manž. s / Children by BULÍŘOVÁ Věra
HORÁČEK Jaroslav () HORÁČEK Petr ()
[Zpět / Home]

Released: 7.10.2006