Rodokmen - 717 osob - Family Tree - 717 persons


Filsak & Füllsack


Osobní list / Individual


Příjmení / Surnames Osoby / Persons < Předchozí / Previous Následující / Next >

PATOČKOVÁ Jana

Rodičové / Parents
PATOČKA JUDr. Jaromír ()
NEZBEDOVÁ Ludmila ()

Sourozenci / Siblings
PATOČKOVÁ Jana ()

[Zpět / Home]

Released: 7.10.2006