Rodokmen - 717 osob - Family Tree - 717 persons


Filsak & Füllsack


Osobní list / Individual


Příjmení / Surnames Osoby / Persons < Předchozí / Previous Následující / Next >

FILSAKOVÁ Mgr. Radka

Rodičové / Parents
FILSAK Miroslav ()
SEDLÁČKOVÁ Mgr. Dagmar ()

Sourozenci / Siblings
FILSAKOVÁ Mgr. Radka ()
FILSAKOVÁ Mgr. Barbora ()

Vdaná za / Marriage To Děti z manž. s / Children by
FILSAK Rafael Ladislav ()
[Zpět / Home]

Released: 7.10.2006