Rodokmen - 717 osob - Family Tree - 717 persons


Filsak & Füllsack


Osobní list / Individual


Příjmení / Surnames Osoby / Persons < Předchozí / Previous Následující / Next >

SVOBODA Miloslav
Narození / Birth: 13 Aug 1906 
Úmrtí / Death:    1 Oct 1982 Loukovec (76 let)

Poznámky / Notes
tesař a rolník na 
Loukovci č.86

Rodičové / Parents
SVOBODA František (10 Oct 1871 - 8 Aug 1949)
ČERVOVÁ Marie (8 Jul 1874 - 4 Jun 1939)

Sourozenci / Siblings
SVOBODA František ()
SVOBODOVÁ Marie ( - 25 Jul 1969)
SVOBODOVÁ Anna ()
SVOBODA Miloslav (13 Aug 1906 - 1 Oct 1982)

Ženatý s / Marriage To PATOČKOVÁ Marie (23 Sep 1909 - 25 Aug 1979) oo Poznámky / Notes Rodičové / Parents PATOČKA František () JELÍNKOVÁ Josefa () Děti z manž. s / Children by PATOČKOVÁ Marie 23 Sep 1909 - 25 Aug 1979
SVOBODA Miloslav () SVOBODOVÁ Milena () SVOBODA Vratislav () SVOBODOVÁ Danuše ()
[Zpět / Home]

Released: 7.10.2006