Rodokmen - 717 osob - Family Tree - 717 persons


Filsak & Füllsack


Osobní list / Individual


Příjmení / Surnames Osoby / Persons < Předchozí / Previous Následující / Next >

ABRAHAMOVÁ Mgr. Helena


Vdaná za / Marriage To BLÁHA Milan () Poznámky / Notes Loukovec č.86 Rodičové / Parents BLÁHA Josef () SVOBODOVÁ Danuše () Děti z manž. s / Children by BLÁHA Milan
BLÁHOVÁ Eva () BLÁHOVÁ Josefína ()
[Zpět / Home]

Released: 7.10.2006