Rodokmen - 717 osob - Family Tree - 717 persons


Filsak & Füllsack


Osobní list / Individual


Příjmení / Surnames Osoby / Persons < Předchozí / Previous Následující / Next >

BLÁHA Milan

Rodičové / Parents
BLÁHA Josef ()
SVOBODOVÁ Danuše ()

Sourozenci / Siblings
BLÁHOVÁ Jitka ()
BLÁHA Milan ()

Ženatý s / Marriage To ABRAHAMOVÁ Mgr. Helena () Poznámky / Notes Loukovec č.86 Děti z manž. s / Children by ABRAHAMOVÁ Mgr. Helena
BLÁHOVÁ Eva () BLÁHOVÁ Josefína ()
[Zpět / Home]

Released: 7.10.2006