Rodokmen - 717 osob - Family Tree - 717 persons


Filsak & Füllsack


Osobní list / Individual


Příjmení / Surnames Osoby / Persons < Předchozí / Previous Následující / Next >

SVOBODOVÁ Danuše

Rodičové / Parents
SVOBODA Miloslav (13 Aug 1906 - 1 Oct 1982)
PATOČKOVÁ Marie (23 Sep 1909 - 25 Aug 1979)

Sourozenci / Siblings
SVOBODA Miloslav ()
SVOBODOVÁ Milena ()
SVOBODA Vratislav ()
SVOBODOVÁ Danuše ()

Vdaná za / Marriage To BLÁHA Josef () Poznámky / Notes Loukovec č.86 Rodičové / Parents BLÁHA Josef Bohuslav (8 Oct 1909 - 29 Nov 1977) SVÁTKOVÁ Marie (30 Apr 1915 - 6 Jun 1981) Děti z manž. s / Children by BLÁHA Josef
BLÁHOVÁ Jitka () BLÁHA Milan ()
[Zpět / Home]

Released: 7.10.2006