Rodokmen - 717 osob - Family Tree - 717 persons


Filsak & Füllsack


Osobní list / Individual


Příjmení / Surnames Osoby / Persons < Předchozí / Previous Následující / Next >

BLÁHA Josef

Rodičové / Parents
BLÁHA Josef Bohuslav (8 Oct 1909 - 29 Nov 1977)
SVÁTKOVÁ Marie (30 Apr 1915 - 6 Jun 1981)

Sourozenci / Siblings
BLÁHOVÁ Věra ()
BLÁHA Josef ()

Ženatý s / Marriage To SVOBODOVÁ Danuše () Poznámky / Notes Loukovec č.86 Rodičové / Parents SVOBODA Miloslav (13 Aug 1906 - 1 Oct 1982) PATOČKOVÁ Marie (23 Sep 1909 - 25 Aug 1979) Děti z manž. s / Children by SVOBODOVÁ Danuše
BLÁHOVÁ Jitka () BLÁHA Milan ()
[Zpět / Home]

Released: 7.10.2006