Rodokmen - 717 osob - Family Tree - 717 persons


Filsak & Füllsack


Osobní list / Individual


Příjmení / Surnames Osoby / Persons < Předchozí / Previous Následující / Next >

LINKA Martin

Rodičové / Parents
LINKA Rudolf ()
DULÍKOVÁ Věra ()

Sourozenci / Siblings
LINKA Martin ()

[Zpět / Home]

Released: 7.10.2006