Rodokmen - 717 osob - Family Tree - 717 persons


Filsak & Füllsack


Osobní list / Individual


Příjmení / Surnames Osoby / Persons < Předchozí / Previous Následující / Next >

LINKOVÁ Zdena

Rodičové / Parents
LINKA Rudolf ()
KOPÁČOVÁ Ing. Zdena ()

Sourozenci / Siblings
LINKOVÁ Zdena ()
LINKA Rudolf ()

Vdaná za / Marriage To OLDŘICH Vít () Poznámky / Notes
[Zpět / Home]

Released: 7.10.2006