Rodokmen - 717 osob - Family Tree - 717 persons


Filsak & Füllsack


Osobní list / Individual


Příjmení / Surnames Osoby / Persons < Předchozí / Previous Následující / Next >

LINKOVÁ Alena

Rodičové / Parents
LINKA Jindřich ()
URBANOVÁ Jana ()

Sourozenci / Siblings
LINKOVÁ Jana ()
LINKOVÁ Lucie ()
LINKOVÁ Alena ()

[Zpět / Home]

Released: 7.10.2006