Rodokmen - 717 osob - Family Tree - 717 persons


Filsak & Füllsack


Osobní list / Individual


Příjmení / Surnames Osoby / Persons < Předchozí / Previous Následující / Next >

URBANOVÁ Jana


Vdaná za / Marriage To LINKA Jindřich () Poznámky / Notes Rodičové / Parents LINKA Alois (1 Nov 1922 - ) HOFMANOVÁ Stela (9 Feb 1922 - ) Děti z manž. s / Children by LINKA Jindřich
LINKOVÁ Jana () LINKOVÁ Lucie () LINKOVÁ Alena ()
[Zpět / Home]

Released: 7.10.2006