Rodokmen - 717 osob - Family Tree - 717 persons


Filsak & Füllsack


Osobní list / Individual


Příjmení / Surnames Osoby / Persons < Předchozí / Previous Následující / Next >

TOUL Jiří


Ženatý s / Marriage To LINKOVÁ Helena () Poznámky / Notes Rodičové / Parents LINKA Josef (19 Sep 1913 - 22 Aug 1962) NOVÁKOVÁ Františka (2 Aug 1914 - ) Děti z manž. s / Children by LINKOVÁ Helena
TOUL Aleš ()
[Zpět / Home]

Released: 7.10.2006