Rodokmen - 717 osob - Family Tree - 717 persons


Filsak & Füllsack


Osobní list / Individual


Příjmení / Surnames Osoby / Persons < Předchozí / Previous Následující / Next >

BLECHA MUDr. Vojtěch

Rodičové / Parents
BLECHA Ing. Josef ()
FILSAKOVÁ MUDr. Ludmila ()

Sourozenci / Siblings
BLECHA Ing. Josef ()
BLECHA MUDr. Vojtěch ()

Ženatý s / Marriage To LHOTSKÁ MUDr. Martina () Poznámky / Notes
[Zpět / Home]

Released: 7.10.2006