Rodokmen - 717 osob - Family Tree - 717 persons


Filsak & Füllsack


Osobní list / Individual


Příjmení / Surnames Osoby / Persons < Předchozí / Previous Následující / Next >

PALACKÝ Dr. Jan

Rodičové / Parents
PALACKÝ František (1 Apr 1929 - )
BLAŽKOVÁ Regina ()

Sourozenci / Siblings
PALACKÝ Dr. Jan ()
PALACKÁ Eva ()
PALACKÁ Jiřina ()

Ženatý s / Marriage To KŘENKOVÁ Marie () Poznámky / Notes
[Zpět / Home]

Released: 7.10.2006