Rodokmen - 717 osob - Family Tree - 717 persons


Filsak & Füllsack


Osobní list / Individual


Příjmení / Surnames Osoby / Persons < Předchozí / Previous Následující / Next >

BLAŽKOVÁ Regina


Vdaná za / Marriage To PALACKÝ František (1 Apr 1929 - ) oo 11 Oct 1952 Poznámky / Notes Rodičové / Parents PALACKÝ František (19 Oct 1898 - 9 Apr 1978) LINKOVÁ Jiřina (20 Oct 1909 - 27 Jan 1945) Děti z manž. s / Children by PALACKÝ František 1 Apr 1929 -
PALACKÝ Dr. Jan () PALACKÁ Eva () PALACKÁ Jiřina ()
[Zpět / Home]

Released: 7.10.2006