Rodokmen - 717 osob - Family Tree - 717 persons


Filsak & Füllsack


Osobní list / Individual


Příjmení / Surnames Osoby / Persons < Předchozí / Previous Následující / Next >

LEHOVEC


Ženatý s / Marriage To VIKOVÁ Marie (9 Mar 1898 - ) oo Poznámky / Notes Rodičové / Parents VIK Karel () LINKOVÁ Anna (6 Feb 1871 - ) Děti z manž. s / Children by VIKOVÁ Marie 9 Mar 1898 -
LEHOVCOVÁ Miluška () LEHOVEC Arnošt (25 Aug 1921 - )
[Zpět / Home]

Released: 7.10.2006