Rodokmen - 717 osob - Family Tree - 717 persons


Filsak & Füllsack


Osobní list / Individual


Příjmení / Surnames Osoby / Persons < Předchozí / Previous Následující / Next >

MACHULOVÁ Marie
Narození / Birth: 1900 


Vdaná za / Marriage To VIK Karel (30 Mar 1896 - 23 Sep 1950) oo Poznámky / Notes Rodičové / Parents VIK Karel () LINKOVÁ Anna (6 Feb 1871 - ) Děti z manž. s / Children by VIK Karel 30 Mar 1896 - 23 Sep 1950
VIKOVÁ Jana ()
[Zpět / Home]

Released: 7.10.2006