Rodokmen - 717 osob - Family Tree - 717 persons


Filsak & Füllsack


Osobní list / Individual


Příjmení / Surnames Osoby / Persons < Předchozí / Previous Následující / Next >

FILSAKOVÁ MUDr. Ludmila

Rodičové / Parents
FILSAK MUDr. Jiří (17 Apr 1917 - 16 Dec 1970)
FLEISCHEROVÁ Jiřina (10 Mar 1919 - 26 May 1995)

Sourozenci / Siblings
FILSAK Ing. Jan ()
FILSAK Miroslav ()
FILSAKOVÁ MUDr. Ludmila ()

Vdaná za / Marriage To BLECHA Ing. Josef () Poznámky / Notes Děti z manž. s / Children by BLECHA Ing. Josef
BLECHA Ing. Josef () BLECHA MUDr. Vojtěch ()
[Zpět / Home]

Released: 7.10.2006