Rodokmen - 717 osob - Family Tree - 717 persons


Filsak & Füllsack


Osobní list / Individual


Příjmení / Surnames Osoby / Persons < Předchozí / Previous Následující / Next >

SOUKUP Blahoslav
Narození / Birth: 19 May 1921 
Úmrtí / Death:    3 Apr 1994 v Praze (72 let)


Ženatý s / Marriage To FILSAKOVÁ Marie (23 Jan 1920 - 20 Feb 2005) oo Poznámky / Notes Rodičové / Parents FILSAK Bedřich (9 Feb 1884 - 20 Nov 1944) RUTOVÁ Marie (19 Sep 1892 - 15 Mar 1966) Děti z manž. s / Children by FILSAKOVÁ Marie 23 Jan 1920 - 20 Feb 2005
SOUKUPOVÁ Marta () SOUKUP Mojmír () SOUKUP Karel ()
[Zpět / Home]

Released: 7.10.2006