Rodokmen - 717 osob - Family Tree - 717 persons


Filsak & Füllsack


Osobní list / Individual


Příjmení / Surnames Osoby / Persons < Předchozí / Previous Následující / Next >

SÝKOROVÁ Olina
Narození / Birth: 21 Jan 1925 

Rodičové / Parents
SÝKORA Otakar (27 Nov 1894 - )
LINKOVÁ Marie (1 Sep 1901 - 27 Jan 1943)

Sourozenci / Siblings
SÝKOROVÁ Olina (21 Jan 1925 - )

Vdaná za / Marriage To ADAMUS JUDr. Vladimír (25 Mar 1921 - ) oo 29 Dec 1947 Poznámky / Notes
[Zpět / Home]

Released: 7.10.2006